PRODUCT CATEGORY
ข้อต่อ ทองเหลืองPP
ข้อต่อ ทองเหลืองPPผลิตจากทองเหลืองเส้นรีดคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม นำมากลึง มีความแข็งแรงทนทานปราศจากตามด ไม่รั่วซึม ข้อต่อ ทองเหลืองPP ทุกชิ้นงานผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย และมีการรับประกันคุณภาพ 1 ปี

Panompakorn Co.,Ltd.

บริษัท พนมภากร จำกัด

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย อุปกรณ์ประปาทองเหลือง และงานข้อต่อทองเหลืองลม แก๊ส มาตรฐานงานอุตสาหกรรม สินค้ารับประกันคุณภาพ