PRODUCT CATEGORY
ข้อต่อ ทองเหลืองPP
ข้อต่อ ทองเหลืองPPผลิตจากทองเหลืองเส้นรีดคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม นำมากลึง มีความแข็งแรงทนทานปราศจากตามด ไม่รั่วซึม ข้อต่อ ทองเหลืองPP ทุกชิ้นงานผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย และมีการรับประกันคุณภาพ 1 ปี

Panompakorn Co.,Ltd.

บริษัท พนมภากร จำกัด